04/11/11

Habemus manipulador-aplicador vernáculo

Sen tempo non era; xa non necesitamos empregar os manuais doutras comunidades. Na páxina da Consellería de medio rural podedes visualizar (non o deixan baixar coma PDF??) a nosa: Manipulador-Aplicador de productos fitosanitarios. Nivel Básico

A espera valeu a pena; está ben feita e responde aos aspectos prácticos. Moi recomendable.
Resumo:
Manual didáctico para agricultores, persoal auxiliar das empresas e explotacións agrarias, e outras entidades que se dediquen á aplicación e manexo de produtos fitosanitarios. Este libro axústase ao contido do programa establecido no anexo II da Orde PRE/2922/2005.


Tamén está dispoñible, neste formato mirame pero non me toques o Manual de Prevención de riscos laborais no agro galego
Resumo:
Manual de consulta para que os traballadores do agro galego poidan empregar no desempeño das súas funcións e avaliar os riscos e o desenvolvemento da actividade preventiva segundo o artigo 35 do Real Decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos servizos de prevención.


Hai outras publicacións interesantes de moi diversos temas. http://mediorural.xunta.es/institucional/publicacions/

Ningún comentario:

Publicar un comentario