14/03/14

Curso apicultura

Por sí é do voso interese: Curso apicultura abellalupa
Abella Lupa é unha Sociedade Agraria de Transformación (SAT) que nace cun dobre propósito: ser un proxecto destinado á produción ecolóxica de mel e á recuperación e divulgación do patrimonio cultural asociado á apicultura en Galicia.
Abella Lupa amais, aséntase nun modelo sustentábel que pretende xerar experiencias demostrativas sobre os beneficios da xestión do monte, a través da conservación da biodiversidade, implantándose en espazos naturais e utilizando a apicultura como exemplo.
Asemade, Abella Lupa, incorpora ao mundo da apicultura un enfoque multidisciplinar, grazas á súa experiencia e formación profesionais en ámbitos como a bioloxía, a xestión forestal, a ecoloxía e a educación ambiental.


13/03/14

A Certificación Forestal

A Certificación Forestal Voluntaria pode definirse como un instrumento que permite verificar que o manexo forestal cumpre con estándares de desempeño recoñecidos e aceptados internacionalmente. Estes estándares combinan principios e criterios internacionais desenvolvidos por entidades no gubernanetais (FSC, PEFC,...) con indicadores e verificadores locais e rexionais desenvolvidos por iniciativas nacionais destas entidades en cada país.

O obxectivo da certificación é asegurar aos consumidores que as súas compras de produtos forestais non contribúen a destrución e degradación dos bosques do mundo.

A certificación involucra dous aspectos:
Por un lado, a avaliación independente das operacións de manexo forestal, de acordo con estándares ecolóxicos, sociais e económicos específicos. Este primeiro aspecto inclúe a avaliación: da saúde do bosque, da viabilidade económica da operación e do impacto social das actividades do manexo forestal.
O segundo aspecto, chamado inspección da cadea de custodia, involucra a verificación do fluxo da madeira dende o bosque e a través dos procesos de transformación (serrado e manufactura) e de comercialización ata chegar ao consumidor, ca finalidade de garantir a súa procedencia dun bosque certificado.

Estes son os dous organismos máis importantes no eido da certificación forestal:

Forest Stewardship Council

Programme for the Endorsement of Forest Certification


Ver: Manual de boas prácticas en montes galegos con criterios de xestión forestal suntentable, da Asociación Galega Promotora da Certitificación forestal PEFC Galicia
Blog certificación forestal

11/03/14

A nova ordenación e xestión forestal


A Lei de montes (Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia) establece que a partir do ano 2019 non se permitirán aproveitamentos -incluídas cortas de madeira para uso comercial- a aqueles propietarios que non posúan un instrumento de ordenación ou xestión forestal. E en previsión a este requirimento a Xunta ven de anunciar a publicación da futura normativa (decreto) que vai a regular estes instrumentos, do que podemos destacar:

*Dende o punto da ordenación; estableceranse tres niveis:
-Superficie maior as 25 hectáreas: estes montes deberán dotarse dun proxecto de ordenación (PO).
-Superficie é igual ou inferior ás 25 hectáreas: os propietarios ou xestores deberán presentar un documento simple de xestión (DSX) ou un documento compartido de xestión (DCX) cunha pluralidade de propietarios que queiran xestionar de forma conxunta o seu monte.
-Superficie igual ou inferior ás 15 hectáreas: poderán optar por un documento de adhesión expresa a referentes de boas prácticas e aos modelos silvícolas ou de xestión forestal xenéricos (MS) (segundo documento da Consellería do Medio Rural).

*A nivel económico: todos aqueles propietarios ou xestores que queiran optar a axudas públicas no período 2014-2020 deberán dotarse destes instrumentos. De igual xeito, aqueles propietarios que dispoñan destes instrumentos poderán acollerse a dous beneficios fiscais, quedando exentos do Imposto de Bens Inmobles (IBI) e do cómputo como ingreso na base do IRPF dos importes das subvencións públicas concedidas.

*No tocante ás facilidades administrativas: os propietarios que teñan estes instrumentos non necesitarán de ningunha autorización da Xunta para realizar as actuacións planificadas, e só deberán notificalas.

*E a nivel comercial, cómpre subliñar que a aplicación desta norma facilitará aos propietarios forestais poder acadar o certificado de xestión forestal sostible, por calquera dos sistemas de certificación internacionalmente recoñecidos.

Ver borrador decreto instrucións xerais da ordenación de montes en galicia
http://www.crtvg.es/informativos/repasamos-as-principais-novidades-da-lei-de-montes-399919

28/01/14

CULTIGAR

CULTIGAR (Brión, Santiago de Compostela) é un laboratorio de biotecnoloxía vexetal adicado á investigación e desenvolvemento tecnolóxico no eido da produción, cultivo e calidade sanitaria de planta ornamental e forestal de alto valor económico. 

Na seguinte enlace ao programa A Labranza (03-03-2013) podemos ver unha reportaxe sobre esta empresa (pertencente a Fundación Paidea). Unha das técnicas empregadas para a multiplicación do material vexetal é a micropropagación por cultivo in vitro, que consiste na propagación de novas plantas a partir do cultivo de pequenas porcións de material vexetal (chamadas "explantos") nun medio artificial e en condicións de asepsia (in vitro).

26/11/13

Guía FAO sementes forestais


Guía para a manipulación de sementes forestais da FAO (*)
Si picades nesta enlace accededes ao índice da guía, e de aí os distitos capítulos no que está organizada.

(*) de Food and Agriculture Organization, é a Organización das Nacións Unidas (ONU) para a Agricultura e Alimentación. Creada no ano 1945, agrupa a 192 membros. O seu obxectivo supremo é axudar a conseguir un mundo sen fame e o seu lema é fiat panis (pan para todos).

13/11/13

Quercus macrocarpa

Unha das árbores máis singulares que temos no centro é este Quercus macrocarpa (*). O seu nome específico macrocarpa fai referencia aos seus grandes froitos: landras grosas cunha carapucha que a recobre case por completo.
As fotos son dun único froito colleito no ano 2010.
As follas tamén son moi caracterísicas: grandes e profundamente lobuladas.
(*) Este exemplar procede dunha semente traída do Jardí Botànic de la Universitat de València

04/11/13

AgroEcoloxía no Morrazo

Pode ser do voso interese (viveiristas ecolóxicos) asistir este martes 05-XI ás 20:00 horas no VARconV (Abelendo, Moaña) ao coloquio Agroecoloxía no Morrazo. "Poñendo os pes na terra".
Interveñen: Luz Gómez de Horta Agrelo. Bueu / Cristina Ambel do Viveiro Plantel Ecolóxico. Cangas / Carlos Malvido de Horta Ameixoeira. Moaña / Tareixa Carro de A Veigha do Palleiro. Vilaboa.

30/10/13

Sanidade do material de reprodución

Hoxe tiñamos a intención de reproducir Buxus sempervirens por esgallado semileñoso. As plantas nai (as que suministran o material de partida) serían os buxos "da charca"...pero, sorpresa!!, as follas estaban infestadas polas características pústulas causadas polo fungo Puccinia buxi, comunmente coñecido como roia do buxo (*). Inda que recollemos algún material, para ver si podiamos aproveitar algo, ao final tivemos que tirar con todo, e teremos que buscar outra/s planta/s nai.
Lección de hoxe: "Na produción de planta é moi importante partir dun material de reprodución en  boas (óptimas) condicións sanitarias". Si reproducimos exemplares enfermos contribuimos a extender os problemas fitosanitarios polo país e polo mundo (outro día falaremos do pasaporte fitosanitario).
---
Ollo con Cylindrocladium buxicola, fungo de reciente aparición que ataca especialmente a Buxus sempervirens cv. Suffruticosa (o buxo anano e de folla redondeada) que está afectando a algúns sebes, como é o caso do labirinto de buxo do Pazo de Castrelos en Vigo. É un patóxeno foliar que pode levar a defoliación case total das plantas, antes, aparecen manchas de cor aceitoso nas follas, así como liñas negras lonxitudinais nos talos). O problema engadido, é que na actualidade non se coñecen funxicidas realmente eficaces para o seu control.
 ---
(*) As follas do buxo tamen poden presentar abultamentos como os da foto, pero neste caso traríase das larvas do mosquito do buxo, Monarthropalpus buxi, que van comendo as follas por dentro.

29/10/13

Bibliografía

 Neste blog, FP AGRARIA, podedes atopar bibliografía a esgalla (*). Consumidea con moderación.

(*) en abundancia ou en gran cantidade.

Charaxes jasius

A vizosa eiruga que vimos hoxe nos érbedos non estaba alí por casualidade xa que é unha Charaxes jasius (familia Nymphalidae) a eiruga da expectacular bolboreta do érbedo (albedro, moroteiro). Non é frecuente en galicia, xa que é unha especie mediterránea.
Pica neste enlace se queres saber de que vai o proxecto "Un bosque para unha bolboreta" de ANABAM  http://propagacioninfinita.blogspot.com.es/2010/11/boas.html

Deixando o romanticismo a un lado (somos rudos viveiristas) si houbera moitas (eirugas) poden chegar a ser unha praga para os érbedos, dos que se alimentan en exclusiva.