28/01/14

CULTIGAR

CULTIGAR (Brión, Santiago de Compostela) é un laboratorio de biotecnoloxía vexetal adicado á investigación e desenvolvemento tecnolóxico no eido da produción, cultivo e calidade sanitaria de planta ornamental e forestal de alto valor económico. 

Na seguinte enlace ao programa A Labranza (03-03-2013) podemos ver unha reportaxe sobre esta empresa (pertencente a Fundación Paidea). Unha das técnicas empregadas para a multiplicación do material vexetal é a micropropagación por cultivo in vitro, que consiste na propagación de novas plantas a partir do cultivo de pequenas porcións de material vexetal (chamadas "explantos") nun medio artificial e en condicións de asepsia (in vitro).