17/01/11

Tema rega


balsa de auga da'Granxa
Estes días estamos co tema da rega a voltas, pois ben aquí tedes unha pequena recopilación da información relativa ao mesmo:

elriego.com/información técnica nesta páxina podemos atopar unha morea de información ben estructurada e de fácil comprensión.
A rega dos viveiros.pdf en Web propagación_infinita. Onde trátanse temas relativos a:
Os tubos de rega / Os accesorios de rega / A rega dos viveiros / Programación das regas / Automatismos / Filtrado das augas / Cálculo das instalacións de rega / Fertilización coa auga de rega-Fertirrigación / Conservación e mantemento das instalacións de rega.
Manexo e mantemento de instalacións de rega localizada en Web propagación infinita. Editado pola Consejería de agricultura y agua da Comunidad de Murcia.
anexo da rega en envase.pdf en Web propagación_infinta. Relativo as particularidades da rega de planta en envase.
sectores viveiro formación.pdf tamén en Web propagación_infinita. Exemplo práctico do viveiro do CIFP A Granxa (sectores de formación de arbustos).
mellora do manexo da auga de rega, memoria do grupo de traballo celebrado no Centro no 2008
sistemas de rega para uso en viveiros, artigo do especial viveiros 2005 da revista Horticultura.
nutrición e rega nos viveiros, artigo do especial viveiros 2006 da revista Horticultura.
Regaber, páxina web dunha das empresas potentes en rega agrícola.

Ningún comentario:

Publicar un comentario