19/01/11

Filtrado auga de rega

Na caseta que hai no frente balsa de rega (familiarmente a charca) esta situado o grupo de bombeo e o sistema de filtrado.

Antes: estaba constituido por un conxunto de filtro de area + filtro anelas (x2 para permitir o contralavado)

Agora: o filtrado corre a cargo dun moderno filtro de malla autolimpiante. Este tipo de filtros realiza a mesma función que os dous anteriores, con maior volume de filtrado, menos perdas de carga e menos mantemento. Ver orzamento.
Filtro de malla autolimpiante ELI modelo AF-202.
Tamén engadíuse unha bomba multicelular con variador de frecuencia (que permite variar a velocidade de xiro do motor axustándoa a demanda) para optimizar o funcionamento da rega e reducir o consumo eléctrico. Ver orzamento.
A frecha sinala un auto-purgador situado na parte alta da bomba, para dar saída ao posible aire acumulado na aspiración.

Ningún comentario:

Publicar un comentario