02/03/10

Video viveiro forestal

Cómo nos dixo un ano o axente forestal Antonio, un saúdo dende eiquí, nunha visita formativa ao Viveiro Forestal de Areas (Tui) imos deixarnos de...é imos falar do FORESTAL. Pois bén, trátase dun documento gráfico sobre viveiros forestais (feito, creo, por AFRIFOGA*) de elevado valor didáctico e histórico.
-Didáctico, porque explica paso a paso a distintas labores e operacións de cultivo dun viveiro en terra de producción de Pinus radiata dun zume a raíz núa.
-Histórico, porque trátase do desaparecido (2003 ?) VIVERFOGA-Viveros Forestales de Galicia, SA (**) en Friol (Lugo).

(*) Asociación para o Fomento da Riqueza Forestal de Galicia.
(**) Ollo non confundir con: Viveiros Forestales de GAlicia-VIFORGA, SL en Carballo (A Coruña), ou con VIFORSA (Viveiros Forestal e ORnamental Salgado) en Beán-Ordes (A Coruña).

Ningún comentario:

Publicar un comentario