30/10/13

Sanidade do material de reprodución

Hoxe tiñamos a intención de reproducir Buxus sempervirens por esgallado semileñoso. As plantas nai (as que suministran o material de partida) serían os buxos "da charca"...pero, sorpresa!!, as follas estaban infestadas polas características pústulas causadas polo fungo Puccinia buxi, comunmente coñecido como roia do buxo (*). Inda que recollemos algún material, para ver si podiamos aproveitar algo, ao final tivemos que tirar con todo, e teremos que buscar outra/s planta/s nai.
Lección de hoxe: "Na produción de planta é moi importante partir dun material de reprodución en  boas (óptimas) condicións sanitarias". Si reproducimos exemplares enfermos contribuimos a extender os problemas fitosanitarios polo país e polo mundo (outro día falaremos do pasaporte fitosanitario).
---
Ollo con Cylindrocladium buxicola, fungo de reciente aparición que ataca especialmente a Buxus sempervirens cv. Suffruticosa (o buxo anano e de folla redondeada) que está afectando a algúns sebes, como é o caso do labirinto de buxo do Pazo de Castrelos en Vigo. É un patóxeno foliar que pode levar a defoliación case total das plantas, antes, aparecen manchas de cor aceitoso nas follas, así como liñas negras lonxitudinais nos talos). O problema engadido, é que na actualidade non se coñecen funxicidas realmente eficaces para o seu control.
 ---
(*) As follas do buxo tamen poden presentar abultamentos como os da foto, pero neste caso traríase das larvas do mosquito do buxo, Monarthropalpus buxi, que van comendo as follas por dentro.

Ningún comentario:

Publicar un comentario